Giới thiệu
   Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức - 04:05:38 PM | 13/05/2019

TRƯỜNG HẠNG 1

CÁN BỘ QUẢN LÝ: 3

GIÁO VIÊN: 21

CẤP DƯỠNG: 6

HÀNH CHÍNH (BV, KT, PHỤC VỤ): 5

CHỈ TIÊU HỌC SINH: 9 NHÓM LỚP (250 CHÁU) (NHÀ TRẺ: 70 CHÁU, MẪU GIÁO: 180 CHÁU)

Đang online: 8
Hôm nay: 58
Hôm qua: 139
Tuần này: 755
Tuần trước: 408
Tháng này: 10,317
Tháng trước: 11,741
Tất cả: 95,812