Bạn cần quan tâm
   Tuyển sinh
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 - 10:52:08 AM | 13/08/2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

 NĂM HỌC 2020 - 2021

 Đối tượng, chỉ tiêu tuyển sinh

Tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ (sinh từ tháng 01/2018 đến tháng 3/2019) có hộ khẩu thường trú (tạm trú) trên địa bàn phường Tân Lập thành phố Nha Trang. Cụ thể:

      - Độ tuổi 18-24 tháng (trẻ sinh từ tháng 3/2019 đến tháng 9/2018): tuyển mới 16 cháu

      - Độ tuổi 25-36 tháng (trẻ sinh từ tháng 8/2018 đến tháng 01/2018): tuyển mới  37 cháu

      - Ưu tiên tiếp nhận trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

  Các bài viết mới hơn
    Danh sách trẻ đăng ký nhập học năm học 2021-2022   - 25/08/2021
    Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022   - 08/08/2021
    Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022   - 06/08/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020   - 05/09/2019
    Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019   - 05/04/2019
    Tuyển sinh năm học 2017 - 2018   - 10/04/2018
    Triệu chứng trẻ biếng ăn   - 21/10/2012

Đang online: 16
Hôm nay: 100
Hôm qua: 35
Tuần này: 342
Tuần trước: 246
Tháng này: 8,893
Tháng trước: 8,346
Tất cả: 91,234