Công khai chất lượng
   Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018 - 06:28:36 PM | 05/04/2019

                                                                                                          Biểu mẫu 03

       PHÒNG GD ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN NGÔ THỜI NHIỆM

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

09

      7,06m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

09

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

02

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

 

600,4 m2

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

04

187,6 m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

09

405m2

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

09

 74 m2

4

Diện tích hiên chơi (m2)

 

89,25 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

01

80 m2

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

02

62,2 m2

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

396 bộ

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

27 bộ

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

20 bộ

20 bộ/4 sân chơi (2 điểm trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

09

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Máy vi tính

09

01 bộ/01 lớp 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

06 

 

0,2 m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 02

 3

 

 0,18 m2

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

XIV

Kết nối internet

x

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XVI

Tường rào xây

x

 

..

....

 

 

 

 

 

 

Tân Lập, ngày       tháng       năm 2018
                     Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

 

Cao Thị Thu Tất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Các bài viết mới hơn
    Tờ trình về các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021   - 30/10/2020

Đang online: 22
Hôm nay: 47
Hôm qua: 35
Tuần này: 289
Tuần trước: 246
Tháng này: 8,840
Tháng trước: 8,346
Tất cả: 91,181