Giới thiệu
   Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức - 04:05:38 PM | 13/05/2019

TRƯỜNG HẠNG 1

CÁN BỘ QUẢN LÝ: 3

GIÁO VIÊN: 21

CẤP DƯỠNG: 6

HÀNH CHÍNH (BV, KT, PHỤC VỤ): 5

CHỈ TIÊU HỌC SINH: 9 NHÓM LỚP (250 CHÁU) (NHÀ TRẺ: 70 CHÁU, MẪU GIÁO: 180 CHÁU)

Đang online: 1
Hôm nay: 18
Hôm qua: 35
Tuần này: 260
Tuần trước: 246
Tháng này: 8,811
Tháng trước: 8,346
Tất cả: 91,152